Etsi

Ratkaisukeskeinen, voimavarasuuntautunut näkökulma psykoterapiassa

Ratkaisukeskeisyys suuntautuu elämässä eteenpäin ja kunnioittaa asiakkaan omia arvoja ja tavoitteita. Työskentelyssä etsitään ja löydetään elämän taitoja, joissa asiakas voi kehittyä lisää. Tarvittaessa tarkastellaan myös taakse jäänyttä elämää, tavoitteena voimaantuminen, oppiminen, voimien suuntaaminen nykyhetkeen. Kognitiivisia ja luovia työtapoja käytetään asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Ratkaisukeskeinen kuvataideterapia

Ratkaisukeskeisessä kuvataideterapiassa kuva on yksi keskustelun ja työskentelyn keino. Kuvaa ei arvostella ja tulkinnankin tekee asiakas itse. Kuva ja työskentely auttavat löytämään uusia näkökulmia, ilmaisevat sellaista mille ei helposti löydy sanoja. Kuvataideterapia sopii kaikenikäisille asiakkaille. Sitä voidaan käyttää tukikeskustelujen, työnohjauksen ja psykoterapian työskentelytapana.

Työnohjaus

Työnohjaus voi olla yhdelle henkilölle tai työyhteisölle, tai keskenään samantyyppistä työtä tekeville henkilöille suunnattua. Tavoitteet asetetaan tapauskohtaisesti. Tavoitteena on aina työhyvinvoinnin ja työn sujuvuuden parantuminen. 

Oman työn ja työroolien tarkastelu tuo mahdollisuuden uudistumiseen ja kehittymiseen. Henkisesti kuormittavaa työtä tekevälle on tarpeellista saada käsitellä työtilanteita. Työnohjaus myös auttaa täsmentämään omia tavoitteita työn tai oman elämäntilanteen muutoksissa.

Työyhteisölle yhteisen suunnan ja käytäntöjen etsiminen työnohjauksen keinoin antaa tilaa ja aikaa yhteiseen kasvuun. Kriisitilanteissa voidaan yhteisen työskentelyn kautta löytää ainekset tulevaan myönteiseen kehitykseen